poptavka

Rekultivace

Pojem rekultivace v našem případě znamená příprava plochy na výsev travního či jiného druhu semene. Půdu připravujeme jak strojně tak i ručně a vždy zvolíme postup, který je efektivní a nejméně invazivní pro dané prostředí.