poptavka

Hodnocení stavu stromů

To že je strom „zelený“ neznamená, že je zdravý a stabilní!

Hodnocení stavu stromů jak v parcích, zámeckých zahradách tak i u Vás na pozemku. Posudek hodnotí zdravotní stav jedince, jeho perspektivu, vitalitu, stabilitu atd… Další částí posudku je navržení ošetření či víceletý plán aby byl strom stabilizován. Například zapěstování sekundární koruny – častý případ v ČR.

1. Grafická část

Digitální (pdf) plán situace se zaměřením dřevin

2. Tabulková část

(pokud to počet dřevin vyžaduje) – bodový popis jednotlivých vlastností dřevin

Základní měření stromů (výška, obvod kmene)
Stav (vitalita, fáze dospělosti, perspektiva,atd .)
Návrh ošetření či víceletý plán udržby 

3. Fotografická část

Fotodokumentace jednotlivých stromů
Fotodokumentace stromů určených ke kácení
Fotodokumentace defektů
Návrh nových výsadeb za pokácené stromy   

4. Textová část 

Popis situace – stanoviště stromů, popis oblasti, obecně stav stromů v posuzované oblasti
Metodika měření a vysvětlivky zkratek
Návrh pěstebního zásahu na základě odborného posudku

Cena

Ceny odborného posudku/dendrologického průzkumu
se pohybují mezi 150 – 2000 Kč/ks

Cena je závislá na počtu stromů a zda je nutné posudek provádět na základě prohlídky koruny z lana či ze země.