poptavka

Řez stromů

Udržovací řezy stromů

Zdravotní řez stromů jecelkové ošetření koruny stromu, kdy je kladen velký důraz na
prodloužení životnosti a perspektivy jedince na stanovišti. Odstraněné suchých větví či
mechanicky poškozených, řez křížících se větví, odstranění poškozených větví,


Bezpečnostní řez stromů je odstranění suchých nebo mrtvých větví či silně
mechanicky poškozených tak aby byla zajištěna provozní bezpečnost v okolí stromu.

Redukční řez stromů je řez kterým stabilizujeme strom nebo redukujeme tzv.
obvodově pro snížení těžiště a tím celkovému snížení namáhání od koruny na kmen.

Jen odborník je schopen provést redukční řez co nejšetrněji tak,
aby strom mohl dále prosperovat.