poptavka

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů na rizikových stanovištích za pomoci stromolezecké techniky či mechanizace.
Rizikové kácení provádíme tam, kde stromy přímo ohrožují majetek,
zdraví či hrozí poškození vlastnictví třetí osoby.

Kácení lze rozdělit na klasické a rizikové.

Provádíme oba dva typy kácení.

Rizikové kácení provádíme tam, kde stromy přímo ohrožují majetek, zdraví či hrozí poškození vlastnictví třetí osoby.
Převážně se jedná o stromy rostoucí v blízkosti zástavby, elektrického vedení či rostoucí ve velmi stísněných prostorech,
nebo pokud svými proporcemi zasahují nad komunikace, nad nemovitosti atd.
Tyto stromy kácíme za použití stromolezecké techniky a dochází k jejich postupnému odřezávání,
případně i spouštění jednotlivých částí kmene tak, aby nehrozilo žádné bezpečnostní riziko.

Kácení klasické pak probíhá za pomoci přesného směrového řezu či za použití vyvazování ze země.

Díky našemu vybavení jsem schopni bezpečně pokácet strom v jakýchkoliv prostorách, pozemcích či zahradách.

V případě nutnosti jsme schopni vypomoci si jeřábem či plošinou.

Pokácený strom dle přání naporcujeme na kusy.

Rychlá poptávka »


Naše zkušenosti


Rizikové kácení provádíme již několik let a stále se dále vzděláváme.
Sbíráme zkušenosti i v dalších evropských zemích.
Pracujeme tak, aby naše práce byla šetrná k životnímu prostředí.

Co potřebujete vědět

Naše činnost je vykonávána výhradně pomocí lanové techniky a s ohledem na životní prostředí.
Dbáme na kvalitu našeho vybavení a provedené práce a na jsme pojištění do 5 mil korun.
Pracujeme s profi vybavením, používáme oleje šetrné k životnímu prostředí.
Jsme odborně školeni s příslušnou certifikací pro řez i kácení.